Bemutatkozás

Az ORNAMENT 2000 Kft-t 1993. április 1-én alapította a Magyar Államvasutak az alaptevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó szervezeti egységek önálló gazdasági társaságokká alakításának programja keretében. Az alapítást követő évek feladata a piacépítés, a profiltisztítás, a hatékony szervezeti és működési rendszer, valamint az optimális létszám kialakításának az időszaka volt. A kedvezőtlen gazdasági viszonyok (magas infláció, beruházások visszafogása) ellenére a piaci körülményekhez való alkalmazkodás sikeresnek bizonyult, a társaság stabilizálta helyzetét és másfél évtizede eredményes gazdálkodást folytat. Az ORNAMENT 2000 Kft. tulajdonosi szerkezetében 2002-ben alapvető változás történt, a privatizációs törvény által biztosított keretek között a MÁV Zrt. értékesítette a teljes üzletrészét és jelenleg a menedzsment tagjai által alapított SEDILIA Kft. a társaság kizárólagos tulajdonosa.

Az ORNAMENT 2000 Kft. gazdálkodása tervszerű és kiegyensúlyozott, amit az is jelez, hogy eddig valamennyi munkáját folyamatosan tudta finanszírozni, és az állammal, valamint az üzleti partnereivel szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek is mindig eleget tett. A munkavállalói létszám összetétele, a kft. vezetőinek és alkalmazottainak képzettsége, felkészültsége és szakmai gyakorlata megfelelő garancia a színvonalas munkavégzésre. Az elmúlt 10 év jelentősebb nagyberuházásainak generálkivitelezése során a speciális szakipari munkák kivitelezésére kialakult egy olyan alvállalkozói kör, amely képes a társaság és a megrendelők által elvárt minőségi követelmények teljesítésére. A vevői igények magas minőségi színvonalon történő kielégítése érdekében 2002-től működik a rendszeresen megújított ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer. A társaság folyamatosan fejleszti termelő berendezéseit, valamint különös gondot fordít a dolgozók munka és szociális körülményeinek javítására.